Veelgestelde vragen(FAQs) - watergeefsysteem

FAQs - watergeefsysteem

Het watergeefsysteem eerst grondig doorspoelen met water (soms meerdere keren) om losse vervuiling te verwijderen. Daarna het systeem minimaal 3 tot 5 uur volzetten met Freebac-Clearoxyl 2% tot 3% verdunning, afhankelijk van de vervuilingsgraad. Bij zware vervuiling 3% doseren en 5 uur inwerktijd aanhouden. Ook kan er voor gekozen worden om een (lichtere) behandeling te herhalen als na controle blijkt dat de leidingen nog niet helemaal schoon zijn. Het systeem ontluchten tijdens de behandeling.

Te veel Freebac nodig? Vraag uw Freebac adviseur naar de voor u voordeligste methode, om uw leidingsystemen schoon te maken en de kas te desinfecteren en zo weer gebruiksklaar te maken voor de nieuwe teelt. Bel: 0527 - 688 336.

Het voorkomen van biofilm kan gedaan worden door 25 tot 50 ml Freebac per 1000 liter water continu te doseren in de leidingen, afhankelijk van de vervuilingsgraad van het water. Dit is 7 tot 15 ppm. Aan het einde van de leiding moet 3 tot 10 ppm gemeten worden.

De meest effectieve wijze hiervoor is doseren met behulp van een doseerpomp gekoppeld aan een watermeter, de pomp moet geïnstalleerd worden vlak voor het punt waar het water de kas in gaat. Het moet een pomp met automatische ontluchting zijn.

Toevoegen via de A- of B-bak kan gebruikt worden als een tijdelijke oplossing. Afhankelijk van de grootte van de bak en de gebruikte verdunning met regen/drainwater kunt u uitrekenen hoeveel Freebac u moet toevoegen. Spoorelementen niet toevoegen aan de bak waarin Freebac is toegevoegd. Overleg dit met uw adviseur. Bij hergebruik drainwater Freebac bij voorkeur rechtstreeks doseren aan gietwater om zekerheid te hebben dat voldoende product wordt aangeboden.

Spuien tijdens dosering Freebac:

Als u al vervuilde leidingen hebt is het belangrijk dat gefaseerd reinigt. Als u in één keer alle biofilm in de leiding los maakt kan dat voor verstoppingen zorgen. Als uw leiding (ernstig) vervuild is kunt u het beste een shock treatment doen of beginnen met 25 ml Freebac per 1000 liter water zodat uw leidingen langzaam schoon worden. Daarbij moet u spoelen aan de hand van het onderstaande schema.

    Ernstige vervuiling in de leidingen      Dagelijks    
  Vervuiling in de leidingen  Wekelijks
  Na een schone start Nooit


Bij het doseren zijn er drie opties mogelijk afhankelijk van de beoogde voordelen en/of de hieraan verbonden kosten. De opties met de bijbehorende belangrijkste voordelen zijn hieronder beschreven:

1: Steeds continu doseren:

 • Schoon houden en schoon maken van leidingen.
 • Plant versterking d.m.v. aanzetten van peroxidase, hierdoor ontstaat een lagere ziektedruk, de energie van de plant kan gebruikt worden voor maximale productie van vruchten.
 • Extra zuurstof voor de plant, dit bevorderd de groei waardoor maximale productie realistischer wordt.

2: Steeds week om week doseren (aanbevolen):

 • Schoon houden van de leidingen.
 • Gedeeltelijk aanzetten van peroxidase (lagere ziektedruk).
 • In de week waarin u geen Freebac doseert, kunt u plant versterkende middelen (zoals BioFirmit) meegeven die niet in combinatie met waterstofperoxide gebruikt kunnen worden.

3: Elke dag de laatste paar druppelbeurten Freebac doseren (aanbevolen):

 • Kies het aantal druppelbeurten om het hele leidingsysteem vol te zetten aan het eind van de dag. Als de leidingen al schoon zijn hebt u vervolgens de volgende voordelen:
  • Schoon houden van de leidingen.
  • Redelijke plant versterking d.m.v. aanzetten van peroxidase, hierdoor ontstaat een lagere ziektedruk, de energie van de plant kan gebruikt worden voor maximale productie van vruchten.
  • Meer zuurstof voor de plant, dit bevorderd de groei waardoor maximale productie realistischer wordt.
 • Als de leidingen nog niet schoon zijn, kunt u ze op deze manier schoonmaken. Echter, u moet de volgende dag, voor de start van de watergift, eerst spuien om vervuiling te verwijderen en verstoppingen te voorkomen.
 • Overdag, als u geen Freebac doseert, kunt u plant versterkende middelen (zoals BioFirmit) meegeven die niet in combinatie met waterstofperoxide gebruikt kunnen worden.

Neem voor advies op maat contact met ons op! Download ook onze flyer.

 

Tags: watersysteem