Deze toepassing is geschikt voor het product Freebac-Clearoxyl®

Fogging is gebaseerd op luchtdruk. Door middel van luchtdruk worden microscopisch kleine druppeltjes Freebac-Clearoxyl® door de ruimte verspreid. Deze methode kan toegepast worden waar te behandelen producten niet zichtbaar vochtig mogen zijn of een lage vochtigheidsgraad van groot belang is.