Deze toepassing is geschikt voor het product Freebac-Clearoxyl®

Door Freebac-Clearoyxl aan te brengen op (werk-)oppervlakken worden micro-organismen op de oppervlakken gedood. Freebac-Clearoxyl® is residuloos, waardoor naspoelen van de oppervlakken met water overbodig is. Het productieproces kan zo spoedig en veilig hervat worden.