Slide 1
Listeria bestrijden
Image is not available

Listeria bestrijden is voor veel bedrijven binnen de voedingsmiddelenindustrie één van de voornaamste prioriteiten. De bacterie kan namelijk Listeriose veroorzaken...

Slide 2
Biofilm verwijderen
Image is not available

Biofilm verwijderen is een terugkerend onderwerp binnen de voedingsmiddelenindustrie. Biofilms kunnen op uiteenlopende oppervlakten ontstaan en zorgen voor de besmetting van het eindproduct...

Slide 3
Freebac-Clearoxyl
Image is not available

Freebac-Clearoxyl® is een milieuvriendelijk desinfectiemiddel op basis van actief zuurstof dat zich onderscheidt door een milde en langdurige werking. Door toevoeging van een drager en een aantal stabilisatoren komt Freebac-Clearoxyl® alleen in actie wanneer het in aanraking komt met micro-organismen...

Slide 4
Legionella preventie
Image is not available

De legionella- bacterie verblijft standaard in uw waterleidingen. Wanneer het aantal bacteriën toeneemt kan dit grote gevolgen hebben voor uw bedrijf. Het gevaar van legionella hangt samen met het feit dat de bacterie zich snel vermenigvuldigd...

Slide 4
Freebac-Mucusol
Image is not available

Het ontslijmen van vis is een cruciale stap in het verwerkingsproces. Door vis te ontslijmen wordt een belangrijke bacteriebron weggenomen en wordt het productieproces vereenvoudigd. Ontslijming is dan ook het geheim van een optimaal visverwerkend proces...

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

FAQs

Hoe kan ik mijn watergeefsysteem schoonmaken tijdens de teeltwissel?

Het watergeefsysteem eerst grondig doorspoelen met water (soms meerdere keren) om losse vervuiling te verwijderen. Daarna het systeem minimaal 3 tot 5 uur volzetten met Freebac-Clearoxyl 2% tot 3% verdunning, afhankelijk van de vervuilingsgraad. Bij zware vervuiling 3% doseren en 5 uur inwerktijd aanhouden. Ook kan er voor gekozen worden om een (lichtere) behandeling te herhalen als na controle blijkt dat de leidingen nog niet helemaal schoon zijn. Het systeem ontluchten tijdens de behandeling.

Te veel Freebac nodig? Vraag uw Freebac adviseur naar de voor u voordeligste methode, om uw leidingsystemen schoon te maken en de kas te desinfecteren en zo weer gebruiksklaar te maken voor de nieuwe teelt. Bel: 0527 - 688 336.


 

Hoe pas ik Freebac-Clearoxyl toe in watergeefsystemen?

Het voorkomen van biofilm kan gedaan worden door 25 tot 50 ml Freebac per 1000 liter water continu te doseren in de leidingen, afhankelijk van de vervuilingsgraad van het water. Dit is 7 tot 15 ppm. Aan het einde van de leiding moet 3 tot 10 ppm gemeten worden.

De meest effectieve wijze hiervoor is doseren met behulp van een doseerpomp gekoppeld aan een watermeter, de pomp moet geïnstalleerd worden vlak voor het punt waar het water de kas in gaat. Het moet een pomp met automatische ontluchting zijn.

Toevoegen via de A- of B-bak kan gebruikt worden als een tijdelijke oplossing. Afhankelijk van de grootte van de bak en de gebruikte verdunning met regen/drainwater kunt u uitrekenen hoeveel Freebac u moet toevoegen. Spoorelementen niet toevoegen aan de bak waarin Freebac is toegevoegd. Overleg dit met uw adviseur. Bij hergebruik drainwater Freebac bij voorkeur rechtstreeks doseren aan gietwater om zekerheid te hebben dat voldoende product wordt aangeboden.

Spuien tijdens dosering Freebac:

Als u al vervuilde leidingen hebt is het belangrijk dat gefaseerd reinigt. Als u in één keer alle biofilm in de leiding los maakt kan dat voor verstoppingen zorgen. Als uw leiding (ernstig) vervuild is kunt u het beste een shock treatment doen of beginnen met 25 ml Freebac per 1000 liter water zodat uw leidingen langzaam schoon worden. Daarbij moet u spoelen aan de hand van het onderstaande schema.

  Ernstige vervuiling in de leidingen Dagelijks
  Vervuiling in de leidingen Wekelijks
  Na een schone start Nooit


Bij het doseren zijn er drie opties mogelijk afhankelijk van de beoogde voordelen en/of de hieraan verbonden kosten. De opties met de bijbehorende belangrijkste voordelen zijn hieronder beschreven:

1: Steeds continu doseren:

 • Schoon houden en schoon maken van leidingen.
 • Plant versterking d.m.v. aanzetten van peroxidase, hierdoor ontstaat een lagere ziektedruk, de energie van de plant kan gebruikt worden voor maximale productie van vruchten.
 • Extra zuurstof voor de plant, dit bevorderd de groei waardoor maximale productie realistischer wordt.

2: Steeds week om week doseren (aanbevolen):

 • Schoon houden van de leidingen.
 • Gedeeltelijk aanzetten van peroxidase (lagere ziektedruk).
 • In de week waarin u geen Freebac doseert, kunt u plant versterkende middelen (zoals BioFirmit) meegeven die niet in combinatie met waterstofperoxide gebruikt kunnen worden.

3: Elke dag de laatste paar druppelbeurten Freebac doseren (aanbevolen):

 • Kies het aantal druppelbeurten om het hele leidingsysteem vol te zetten aan het eind van de dag. Als de leidingen al schoon zijn hebt u vervolgens de volgende voordelen:
  • Schoon houden van de leidingen.
  • Redelijke plant versterking d.m.v. aanzetten van peroxidase, hierdoor ontstaat een lagere ziektedruk, de energie van de plant kan gebruikt worden voor maximale productie van vruchten.
  • Meer zuurstof voor de plant, dit bevorderd de groei waardoor maximale productie realistischer wordt.
 • Als de leidingen nog niet schoon zijn, kunt u ze op deze manier schoonmaken. Echter, u moet de volgende dag, voor de start van de watergift, eerst spuien om vervuiling te verwijderen en verstoppingen te voorkomen.
 • Overdag, als u geen Freebac doseert, kunt u plant versterkende middelen (zoals BioFirmit) meegeven die niet in combinatie met waterstofperoxide gebruikt kunnen worden.

Neem voor advies op maat contact met ons op! Download ook onze flyer.


 

Hoe desinfecteer ik een lege kas?

Gebruik een 2% oplossing (2 liter Freebac-Clearoxyl op 100 liter water). Pas deze toe via een High Volume Sprayer voor het foggen of thermisch vernevelen van de lege kas.

Bij de K4 Pulsfog: gebruik nozzle 2.5 op een capaciteit van 150 liter/uur. Zet de ventilatoren aan tijdens doseren en doe het scherm tijdens de toepassing half dicht. Na de toepassing het scherm sluiten, om ook het scherm te desinfecteren.

Gebruik bij Low Volume Misting (koud vernevelen) een oplossing van 10% (10 liter Freebac-Clearoxyl op 100 liter water).


 

Hoe kan ik het water in de drainsilo reinigen/desinfecteren?

50 - 100 ml Freebac-Clearoxyl toevoegen per 1000 liter silowater.


 

Hoe kan ik teelttafels/tabletten reinigen/desinfecteren d.m.v. spoelinstallatie?

0,5% - 2,0% Freebac-Clearoxyl oplossing toevoegen aan spoelwater.


 

Hoe kan ik oppervlakken reinigen/desinfecteren?

De dosering van Freebac-Clearoxyl op oppervlakken is 0,5-2% (0,5-2 liter Freebac-Clearoxyl in 100 liter water). De te behandelen oppervlakken eerst ontdoen van grove vervuiling, uitsluitend met water. Vervolgens de te behandelen oppervlakken bespuiten, benevelen of dompelen met de oplossing Freebac-Clearoxyl. Naspoelen is niet nodig. Freebac-Clearoxyl laat geen residuen achter. De gebruikte apparatuur na gebruik reinigen met schoon water.


 

Hoe pas ik Freebac-Clearoxyl toe bij de teeltwissel?

Verwijder alle organische vervuiling uit de kas, waaronder gewasresten. Zorg voor schone oppervlakken in de kas. Doe dit uitsluitend met schoon water, gebruik geen grondwater.

Spuit hierna de kas met 0,5%-1% Freebac-Clearoxyl®. Zorg er hierbij voor dat alle oppervlakken en materialen goed in contact komen met Freebac-Clearoxyl®. Denk ook aan rijdend materiaal zoals karren en heftrucks.

Freebac-Clearoxyl® laat geen residu achter. Naspoelen is overbodig. Afdekken van plantgaten is niet nodig. Er is geen schade voor nieuwe teelt.

Doel van toepassing van Freebac-Clearoxyl® bij teeltwissel is beperking van de ziektedruk in de nieuwe teelt. 

Klik hier voor het hygiëneprotocol vruchtgroenten tijdens de teeltwissel.

 


 

Hoe pas ik Freebac-Clearoxyl toe in de (pot-)plantenteelt?

Verwijder zoveel mogelijk de organische vervuiling van de te behandelen oppervlakken. Denk hierbij aan plantenresten en gronddelen. Behandel daarna uitsluitend de doeloppervlakken (tafels, potten, karren, gereedschappen etc.) met een oplossing van 1% Freebac-Clearoxyl®. Freebac-Clearoxyl® in de voorgeschreven dosering en volgens bovenstaand gebruiksvoorschrift brengt geen schade toe aan eventueel aanwezige planten in de kas. 


 

Hoe desinfecteer ik potten, kisten, trays en fusten?

Spuit de te behandelen objecten schoon met water, om organische vervuiling als gronddeeltjes te verwijderen. Dompel daarna te behandelen objecten in een oplossing van 1% Freebac-Clearoxyl® (1 liter Freebac-Clearoxyl® op 100 liter water). Na drogen kunnen objecten binnen een uur weer worden gebruik. Natte objecten zijn bruikbaar wanneer ze direct in contact komen met veel organisch materiaal, zoals grond.


 

Welke effect heeft de toepassing van Freebac-Clearoxyl op Crazy Roots?

Om een effect te bereiken op crazy roots (gekke wortel ziekte) is de benodigde concentratie aan het tappunt 15ppm (einde van de leiding). Meestal is een dosering van 50ml Freebac-Clearoxyl® per 1000 liter water toereikend. Voor een sneller resultaat kunt u meer doseren maar overleg dit altijd met ons. Freebac-Clearoxyl® verwijdert crazy roots niet. De toepassing van Freebac-Clearoxyl® vertraagt het proces wel, zodat de crazy roots tot stilstand worden gebracht. Na goede desinfectie met Freebac-Clearoxyl tijdens de teeltwissel kunt u in het nieuwe seizoen Crazy Roots voorkomen. Daarnaast treedt een positief effect op de peroxidase werking van de plant op. Verwijdering van vegetatie, een conventionele methode om crazy roots tegen te gaan, leidt juist tot een negatief effect op de peroxidase werking van de plant.


 

Wat is het MPS registratienummer van Freebac-Clearoxyl?

MPS registratienummer van Freebac-Clearoxyl: 777383


 

Wat is het toelatingsnummer van Freebac-Clearoxyl?

Toelatingsnummer van Freebac-Clearoxyl: 14368N


 

Hoe kan ik Freebac-Clearoxyl toepassen in de Visindustrie?

Het middel kan ingezet worden voor algemene desinfectie van oppervlakken, machines, gereedschappen ed. Naspoelen met water is bij gebruik van Freebac-Clearoxyl® overbodig. Er blijven geen schadelijke residuen achter.

Lees ook onze flyer over Freebac-Clearoxyl in de visindustrie.


 

Hoe kan ik Freebac-Mucusol toepassen in de Visindustrie?

Ontslijming van zalm. Slijm is een belangrijke oorzaak van microbiologische problemen in een visverwerkend proces. Door snelle en effectieve verwijdering met Freebac-Mucusol® worden problemen voorkomen en neemt de kwaliteit van de vis toe.

Lees ook onze flyer over Freebac-Mucusol in de visindustrie.

 

 

Contact

Aquamar Disinfection Products
Foksdiep 61
8321 MK URK
Nederland
0527-688336
info@aquamar.nl